V průběhu mého studia oboru restaurování na Akademii výtvarných umění v Praze, jsem v rámci studijního programu vytvořila několik kopií Starých mistrů, vždy s důsledným dodržením historické technologie. Malířské kopírování  probíhalo přímo v expozicích Národní galerie a to za plného provozu. Můj malířský stojan stál vždy po boku „Starého mistra“ a já jsem se od Něho učila…:)

Závěrem šestiletého studia AVU jsem získala restaurátorskou licenci, která zahrnuje možnost restaurovat obrazy jak na plátně, tak na dřevěných podložkách, polychromovanou dřevěnou plastiku, samozřejmě také restaurování nástěnné malby a kompletní stratigrafický průzkum historických budov.

 

Kontakty: e-mail: petra@restauratorka.info, tel: +420 774 909 152